YILDIRIM | Huisbewaring & Beheer

Over Ons

Het aanvragen van huisbewaring kan tijdrovend zijn en het is van groot belang dat huurder en huisbewaarder duidelijke afspraken maken. Wij hebben ruime ervaring met het indienen van de aanvraag voor huisbewaring en het onderhouden van contacten met de alle betrokken partijen (verhuurder, huurder en huisbewaarder). In uw afwezigheid zorgen wij ervoor dat uw huurderbelangen niet worden geschaad.

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende activiteiten:

 • Begeleiding en ondersteuning bij het aanvragen van huisbewaring
 • Vinden van een huisbewaarder
 • Optreden als contactpersoon naar huurder en verhuurder
 • Voorzien in juridisch advies (samenwerking met YILDIRIM Juridisch Advies)
 • Organiseren van praktische zaken

Huisbewaring

Het is huurders van sociale huurwoningen onder voorwaarden toegestaan om een ander tijdelijk in hun woning te laten wonen. Bij huisbewaring blijft de huurder zijn rechten behouden en de huisbewaarder past als ware op de woning bij afwezigheid van de huurder. In het algemeen is de huisbewaring voor minimaal drie maanden en maximaal voor twee jaren. Elke sociale woningbouwvereniging, stichting of corporatie heeft afwijkende voorwaarden. Het is van belang om tijdig ondersteuning in te roepen zodat de kans op een positieve reactie groter is bij een aanvraag.

Onder andere de volgende organisaties geven toestemming voor een huisbewaring: Rochdale, De Key, Ymere en Eigen Haard. Er zijn nog vele andere kleinere en grotere organisaties die huisbewaring toestaan.

Voordelen:

 • Huisbewaarder betaalt kosten
 • Verminderde kans op inbraak
 • Onzekerheid over doel van vertrekt wordt geminimaliseerd
 • Terugkeer in uw huurwoning gemakkelijk
 • Huisbewaarder komt geen rechtsbescherming toe
 • Duidelijke afspraken omtrent verblijf

Beheer van huurwoningen

Als eigenaar van een koopwoning of van uw belegging wilt u als particulier dat de huurzaken goed geregeld zijn. Het dagelijks bezig zijn met de huurzaken is niet uw kerntaak en het mag u ook niet teveel afleiden van uw dagelijkse werkzaamheden. Er komt ook heel veel kijken bij het verhuren van woningen. De huurder komt (terecht) veel bescherming toe maar u heeft met een bepaalde reden geïnvesteerd in vastgoed. U wilt dat uw financiële belangen gewaarborgd zijn.

Wij bieden ondersteuning aan bij:

 • het bepalen van de huurprijs
 • het vinden van een huurder
 • opstellen van overeenkomsten
 • het innen van de huurprijzen
 • contacten onderhouden met de huurder
 • brieven verzenden in verband met de jaarlijkse huurprijsverhoging
 • juridische bijstand bieden bij eventuele procedures.

Contact

Contact Formulier